English/American Dansk
The Djernæs Family Web

Welcome
Welcome

Comments
Comments

Tree
Family tree

Surnames
Surnames

Search
Search

Pictures
Pictures

@
e-mail list

Info
Info

Contacts
Contacts

Lars Larsen Djernæs

Lars Larsen Djernæs - [Descendants Descendants]
Born2 DEC 1814
Diernæsgård,Lild sogn
Died26 MAR 1891
Hjardemal Klit,Hjardemål sogn
 
Wife Helene Pedersdatter
Married25 AUG 1844
Lild
Children Caspara Larsen Diernis
  Caspar Josva Prætzman Larsen Diernis
  Mariane Larsen Diærnis
  Erik Zacharias Prætzman Larsen Diærnes
Father Lars (Laurids) Nielsen Diernæs
Mother Mariane Caspersdattter Pretzmann
 
Sibilings
  Casper Pretzmann Larsen
  Casper Josva Pretzmann Larsen Diernæs
  Anne Cathrine Larsdatter
  Jens Larsen Diernæs
  Christen Kold Larsen Diernæs
  Anne Marie Larsdatter
  Svend Larsen Diernæs
  Karoline Larsdatter Diernæs
  Anne Marie Larsdatter Diernes
Note
Lars Larsen Diernæs var født den 2. december 1814 på Diernæsgaard, og han blev holdt over dåben af Ingeborg Pedersen i Oddersbøllgaard, faddere var jomfru Lund i Kærup præstegård, gårdmand i Tømmerby Jens Thomassen, gårdmand i Rotbøl Jens
Christen Christensen og Thomas Larsen (Lund) fra Nørklit.

D. 25. august 1844 giftede Lars Larsen Diernæs sig med hans ældre broders enke Helene Pedersdatter, datter af Peder Thomsen og Karen Andersdatter. Hun flyttede med ham ud til Madsbøll. ægteskabet blev ikke lykkeligt. Efter en tid begyndte Lars
Larsen Diernæs, der var blevet strandfoged, oftere og oftere at finde sammen med skolelæreren Pedersen Hedegård i Klit for at drikke og spille kort. Det blev opdaget, at der pga. hans mangelfulde tilsyn blev stjålet af strandingsgodset, og der
kom en stor husundersøgelse i Hjardemål Klit. Både skolelærer Pedersen Hedegård og Lars Lars Diernæs blev efter den sat fra deres bestillinger.

Da stedsønnen Lars Christian Caspersen vendte hjem fra fangenskab efter krigen i 1864, var det meste af hvad hans moder havde bragt med sig ind i andet ægteskab, formøblet. Der kom firebørn i dette ægteskab, før Helene Pedersdatter til sidst
blev separeret fra sin mand Lars Larsen Diernæs eller Lars Madsbøll, som han også kaldtes.

Hun flyttede i 1865 først til Glæde og siden til Kæret i Lild sogn, hvor hun fik bygget sig et lille hus for de penge, hun havde tilbage, og her levede hun sine sidste år sammen med sønnen Lars Christian Caspersen, der var blevet enkemand efter
et års ægteskab, og så dennes lille datter Helene Larsen Djernæs. Hendes andre børn var efterhånden kommet ud at tjene. Hun nåede at opleve en ny svigerdatter i huset, idet Lars Christian Caspersen giftede sig anden gang d. 18. april 1876 med
Mariane Olesen.

Den 21. december 1878 døde Helene Pedersdatter. Den lille Helene Larsen Djernæs var alene hjemme og måtte styrte hen til naboen efter hjælp. Noget hun aldrig glemte.

Efter at have måttet opgive stedet Madsbøll og efter seperationen havde Lars larsen Diernæs bygget sig et lille hus ude i Skiveklit i Hjardemål klit, hvor han levede en noget forhutlet tilværelse. Dog drog han undertiden til Øsløs til sin
datter Mariane Larsen Diærnis, gift der med gårdejer Peder Jensen, for at bo hosdem en tid. F. eks. boede han i Øsløs, da folketællingen i 1890 fandt sted, og blev da opført som medhjælper.

I 1891, d. 26 marts, døde han i Hjardemål, og havde da boet sin sidste tid hos datteren Caspara Larsen Diernis, gift med husmand Lars Christian Nielsen (Dommerby).

Kilder:

Cai Myginds bog "Nogle Slægter fra Hanherred og Hillerslev herred" s. 6, 9 og 10; Johannes Larsen Djernæs håndskrevne tilføjelser i hans barnebarn Frederik Vibe Djernæs' udgave af samme bog s. 7 og 9; "Slægten Pretzmann fra Oddersbøll".

Ajourført 25. okt. 1998 af Sigrid Vibe Djernæs
[Comments User Comments]Changed : 25 OCT 1998

Generated by FamWeb - Copyright 2000 by Martin Djernæs