English/American Dansk
The Djernæs Family Web

Welcome
Welcome

Comments
Comments

Tree
Family tree

Surnames
Surnames

Search
Search

Pictures
Pictures

@
e-mail list

Info
Info

Contacts
Contacts

Casper Josva Pretzmann Larsen Diernæs

Casper Josva Pretzmann Larsen Diernæs - [Descendants Descendants]
Born5 MAR 1803
Diernesgård,Denmark
Died12 AUG 1842
Diernesgård,Denmark
 
Wife Helene Pedersdatter
Married16 DEC 1836
TÝmmerby
Children Christian Peter Caspersen
  Lars Christian Caspersen
  Sophie Karen Kristine Marie Caspersen
Father Lars (Laurids) Nielsen Diernæs
Mother Mariane Caspersdattter Pretzmann
 
Sibilings
  Casper Pretzmann Larsen
  Anne Cathrine Larsdatter
  Jens Larsen Diernæs
  Christen Kold Larsen Diernæs
  Anne Marie Larsdatter
  Svend Larsen Diernæs
  Lars Larsen Djernæs
  Karoline Larsdatter Diernæs
  Anne Marie Larsdatter Diernes
Note
Casper Josva Pretzman Larsen Diernæs blev født 5. marts 1803 på Diernæsgaard (Djernæsgård). Han var opkaldt efter sin morfar Casper Josva Pretzmann på Oddersbøllgaard. Blandt fadderne ved hans dåb var morbroren Erich Zacharias Pretzmann,
mormoren Karen Svendsdatter Nørgård og farbroren Lars Christian Nielsen Diernæs på Koldkjærgaard.

Ved folketællingen i 1834 var han forpagter i Kærup præstegård i Tømmerby sogn hos præsten Christian Friis. Han var endnu ugift og havde en husholderske, Helene Pedersdatter, og to tjenestekarle. Den 16. december 1836 blev han gift i Tømmerby
kirke med Helene Pedersdatter, født 1813 og døbt d. 19. december. Hun var fra Arup og datter af gårdmand Peder Thomassen og hustru Karen Andersdatter. De fik tvillingerne Christian Peter Caspersen og Lars Christian Caspersen i 1838, og i 1842
kort før Casper Josva Pretzmann Larsen Diernis død datteren Sophie Karen Kirstine Marie Caspersen.

Endnu ved folketællingen i 1840 var Casper Josva Preetzmann Larsen Diernæs præstegårdsforpagter. Kun sønnen Christian Peter Caspersen boede hjemme, den anden, Lars Christian Caspersen, var plejebarn hos sin farmor, Mariane Caspersdatter
Pretzmann, på Diernæsgaard.

Ved datterens dåb i 1842 var Casper Josva Pretzmann Larsen Diernæs inderste af gården Rotbøl. Han købte gården Madsbøll i Hjardemål Klit i sin forpagtningstid, men da han var syg, da forpagtningen var omme, flyttede han ikke til denne gård, men
til familien i Rotbølgård på Kæret. Christian Peter Caspersen kom til familien på Bjergets kro, Lars Christian Christensen Fuglsang og Mariane Pedersdatter Rotbøl. Da familien indså, at Casper Josva Pretzmann Larsen Diernæs sygdom gik mod døden
blev de med deres lille pige flyttet hjem på Diernæsgaard, hvor der var en hel flok voksne børn, der kunne de bedre pleje og passe ham. Her døde han d. 12 august 1842 og blev begravet derfra. Sygdommen var tuberkulose (Brystsyge).

Hans enke Helene Pedersdatter flyttede med sin lille pige Sophie Karen Kirstine Marie Caspersen hjem til sine forældre, hun var nu ejer af Madsbøll.

I 1844 giftede hun sig med Lars Larsen Diernis, en yngre bror til hendes første mand.

Kilder:

Cai Myginds bog "Nogle Slægter fra Hanherred og Hillerslev herred" s. 6 og 8; Johannes Larsen Djernæs håndskrevne tilføjelser i hans barnebarn Frederik Vibe Djernæs' udgave af samme bog s. 6; "Slægtsbog over Slægten Diernis" s. 5; "Slægten
Pretzmann fra Oddersbøll" s. 45.

Ajourført 25. okt. 1998 af Sigrid Vibe Djernæs
[Comments User Comments]Changed : 24 JAN 1999

Generated by FamWeb - Copyright © 2000 by Martin Djernæs