English/American Dansk
The Djernæs Family Web

Welcome
Welcome

Comments
Comments

Tree
Family tree

Surnames
Surnames

Search
Search

Pictures
Pictures

@
e-mail list

Info
Info

Contacts
Contacts

Lilly Merete Jensen

Lilly Merete Jensen - [Descendants Descendants]
Born16 JUN 1924
Toftlund
Died1 APR 1995
Århus
  
Husband Erik Djernæs
Married19 JUL 1952
Haderslev
Children Lene Djernæs
  Lars Djernæs
  Lisbet Djernæs
 
Note
Udklip af af en nekrolog: "Lilly Merete Djernæs, Tranebærvej 46, Brabrand, er død, 71 Ar. Hun blev født i Toftlund tæt ved den dansk-tyske grænse i 1924. Faderen var grænsevagt i KrusA. Lilly Merete Djernæs voksede således op i det
sønderjydske. Som student fra katedralskolen i Haderslev tog hun til Købehavn for at uddanne sig til tandlæge. Her traf hun sin mand Erik. De arbejdede et par Ar i Købemhavn, men blev sA tilbudt arbejde i Schweiz, hvor de virkede i tre og et
halvt Ar og ogsA fik deres første barn. Hjemlængslen blev for stor, og parret bosatte sig i Brabrand. Her fik Lilly og Erik yderligere to børn. Børnene blev det naturlige centrum i Lillys liv. Det var ogsA børn hun brugte sin faglige kunnen pA.
Hun virkede i en Arrække som tandlæge i Århus Kommunes børne- tandpleje i Graven. Lilly Merete Djernæs var en kreativ og søgende sjæl. Hun malede og tegnede. Hendes længsel efter de store svar i tilværelsen omfattede såvel psykologi, kunst og
religion. Hun var en god igangsætter og tog pA mange "opdagelsesrejser" sammen med familien til Jerusalem, Italien, Grækenland og Jugoslavien. Hun opsøgte gerne steder, som hun blev inspireret af igennem littereaturen. Hun led de seneste tre Ar
af en uhelbredelig sygdom. Men hun havde fundet en indre ro og harmoni, som prægede hendes og familiens liv lige til det sidste. Hun er elsket og svanet af familien, som ud over Egtemanden består af tre børn og syv børnebørn." [Kilde:
Sandsynligvis en lokalavis som Aarhus Stifttidende]. Ajourført: Mandag, d. 15. april, 1996.1 HIST Birth: Kilde: "Slægtbog over slægten Diernis", Dansk Slægstforskning, Fredericia, 1953-1954. Ajourført af: Thomas Djernæs Jørgensen, lørdag d. 1. juni, 1996.
1 HIST Death: Avisudklip af en dødsannoce. Sandsynligvis fra en lokalavis. Ajorført: mandag d. 15. april, 1996.
1 HIST Burial: Avisudklip af en dødsannoce. Sandsynligvis fra en lokalavis. Ajorført: mandag d. 15. april, 1996.
[Comments User Comments]Changed : 22 JUN 1998

Generated by FamWeb - Copyright 2000 by Martin Djernæs