English/American Dansk
The Djernæs Family Web

Welcome
Welcome

Comments
Comments

Tree
Family tree

Surnames
Surnames

Search
Search

Pictures
Pictures

@
e-mail list

Info
Info

Contacts
Contacts

Karen Marie

Karen Marie - [Descendants Descendants]
Born8 NOV 1852
V. Torup Sogn
Died25 APR 1930
V. Torup Sogn
  
Husband Niels Madsen Thomsen
Child Marie Andrea Madsen
 
Note
Avisudklip. Sandsynligvis fra en lokalavis, måske Fjerritslev Avis: "75 Aar. En af Thorup Sogns mest kendte og agtede "gamle", Enkefru Karen MArie Madsen, kan paa Torsdag, den 11. august fejre sin 75 aarige Fødselsdag, og mange Thorupboere vil
sikkert møde frem for at lykønske hende. Det er dog ikke blandt det yngre, men det Eldre Slægtled, der før Bilernes og Thisted-Fjerritslev Jernbanens Tid færdedes ad Thisted-Aalborg Landevej, at den forhenværende Krokone vil blive mindet med
den største Taknemlighed. I den lovloftede Krostue over for Kirkegaardsdiget fandt de Vejfarende altid en hjertelig Modtagelse, og maden var saa god og billig, at adskillige farende Forretsningsmænd forlængede eller forkortede Dagsrejsen for at
kunne overnatte i Thorup, for der blev man ikke betragtet som en fremmed, det gjaldt om at udnytte, men som GEst, der skulde hygges om. Nu er Kroen nedlagt, og Thorop har faaet sit Afholdshotel, men Karen Marie bor fremdeles over for
Kirkegaardsdiget, idet hun styrer Huset for en Søn, som har overtaget det til Kroen hørende Landbrug, og gaar du inden for, vil du blive modtaget med det hjertelige "Velkommen", hvormed hun altid som Krokone modtog sine GEster". !!! Jeg antager
at det mA dreje sig om Marie Andrea Madsens mor (Grethe Johansens mormor), da hendes far er nævnt som kromand i Thorup, i samme tidsrum. Ajourført: Mandag, d. 15. april, 1996.1 HIST Birth: Kilde: "Slægtbog over slægten Diernis", Dansk Slægstforskning, Fredericia, 1953-1954. Ajourført af: Thomas Djernæs Jørgensen, lørdag d. 1. juni, 1996.
1 HIST Death: Kilde: "Slægtbog over slægten Diernis", Dansk Slægstforskning, Fredericia, 1953-1954. Ajourført af: Thomas Djernæs Jørgensen, lørdag d. 1. juni, 1996.
[Comments User Comments]Changed : 30 JUN 2000

Generated by FamWeb - Copyright 2000 by Martin Djernæs