English/American Dansk
The Djernæs Family Web

Welcome
Welcome

Comments
Comments

Tree
Family tree

Surnames
Surnames

Search
Search

Pictures
Pictures

@
e-mail list

Info
Info

Contacts
Contacts

Bole Jacobsen

Bole Jacobsen - [Descendants Descendants]
Born1727
Sperring
Died1796
Midiholm,Skjoldborg
Father Jacob Caspersen
Mother Zidsel Bolesdatter
 
Sibilings
  Maren Jacobsdatter
  Anne Jacobsdatter
Note
Bole Jacobsen. Født 1727 i Sperring (Skjoldborg KB 1764-1814), døde \par 01-06-1796 begravet Bolle Jacobsen Søegaard af Midiholm, \par død af langvarig lungesygdom, 68\'bd Aar. \par \par \par "En slægt Christensen fra Sjørring sogn, 1972" \par
Jens Nielsen Westergaard \par der var gaardmand i Sdr. Skjoldborg, er født 1718 i Sundby, Stagstrup sogn, og han døde 1787 i Sdr. Skjoldborg og blev begravet den 2. maj. \par han blev døbt den 4. september 1718 og baaret til daaben af Karen
Nielsdatter fra Skjoldborg. \par Jens Nielsen Westergaard var gift første gang med Johanne Henriksdatter, der døde 1768. Han blev derpaa gift anden gang den 2. marts 1770 i Skjoldborg med \par \par Maren Michelsdatter Schaarup \par Folovere var
Jens Pedersen og Bolle Jacobsen. den 7. februar 1788 med Svend Christian Svanki

--Other Fields

Ref Number: 128h \par Maren Michelsdatter Schaarup er født 1743 i Skjoldborg, hendes daab fandt sted den 25. august samme aar, og hun døde ved aarsskiftet 1812-13. Hun ses iøvrigt efter Jens Nielsen Westergaards død at være blevet trolovet

--Invalid Dates

Death: 00-05-17961 HIST Death: Skjoldborg KB 1764-1814
[Comments User Comments]Changed : 27 JUN 1998

Generated by FamWeb - Copyright 2000 by Martin Djernæs